Tesi Doctoral Carla Zamora Olave

Lloc: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona
Data: 25 de novembre de 2020

Títol: Lesions orofacials i us de protectors bucals en jugadors catalans de waterpolo i hockey herba
Dirigida per: Willaert E i Martínez-Gomis J
Qualificació: Excel·lent Cum Laude

Tesi doctoral Laura Khoury Ribas

Lloc: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona
Data: 20 de novembre de 2020

Títol: Millora de la funció masticatòria després de restaurar dents absents amb pròtesi fixa implantosuportada
Dirigida per: Ayuso R i Martínez-Gomis J
Qualificació: Excel·lent Cum Laude