Utilitzar local anestètics amb vasoconstrictor agent durant tractament dental en hypertensive and coronary dissenya patients. A systematic review.